Skip Navigation LinksĐại học Quốc tế Hồng Bàng > Khoa - Chuyên ngành > Châu Á-Thái Bình Dương > Kinh tế Trung Quốc

Chương trình đào tạo cử nhân - Trình độ đại học chính qui (4,5 năm). Chuyên ngành: Trung quốc học. Xem chi tiết.

Trưởng phân khoa: TS. Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Số điện thoại: 091.3607469
Email: ruanxueqing89@yahoo.com.vn
I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN KHOA:
Phân khoa Trung Quốc học được thành lập từ tháng 9 - 1997 đến nay có 11 khóa sinh viên, có 07 khóa sinh viên đã ra trường. Tổng số sinh viên của khoa hiện nay khoảng 200 sinh viên.
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm (9 học kỳ)
- Sinh viên ngành Trung Quốc học được đào tạo toàn diện:
 • Kiến thức cơ sở (đại cương).
 • Kiến thức chuyên ngành.
 • Kiến thức về tiếng.
Dựa trên cơ sở khung chương trình đào tạo của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Hội đồng Khoa học khoa đã đưa ra 1 chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù của chuyên ngành đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với khả năng nhận thức của sinh viên, phát huy được tính năng động, sáng tạo của sinh viên.
 1. Mục tiêu đào tạo của phân khoa Trung Quốc học: Đào tạo ra các cử nhân ngành Trung Quốc học: các em sau khi ra trường sẽ là những cán bộ phiên dịch giỏi về tiếng Trung Quốc, am tường về các kiến thức như: Văn hóa, Lịch sử, Kinh tế, Xã hội, Địa lý, Văn học, Đất nước con người Trung Quốc.
 2. Chuyên ngành đào tạo: Đào tạo chuyên về Trung Quốc Học, bao gồm: tiếng Trung Quốc và các kiến thức về Trung Quốc Học (Văn hóa, Lịch sử, Địa lý, Kinh tế, Văn học, Đất nước con người Trung Quốc).
 3. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo sẽ được phân bổ cho 9 học kỳ như sau:
  + Từ học kỳ 1 - học kỳ 4 : đào tạo kiến thức cơ sở, sinh viên được học các kiến thức đại cương và học tiếng Trung Quốc giai đoạn cơ sở.
  + Từ học kỳ 5 - học kỳ 8 : đào tạo kiến thức chuyên ngành, sinh viên được học các môn chuyên ngành như: Văn hóa Trung Quốc, Lịch sử Trung Quốc, Địa lý Trung Quốc, Kinh tế Trung Quốc, Văn học Trung Quốc; và tiếng Trung Quốc ở giai đoạn 2.
  + Học kỳ 9 : sinh viên học môn Biên - Phiên dịch, môn tiếng Hoa thương mại, môn vi tính văn phòng.
  Ngoài 9 học kỳ học lý thuyết, sinh viên ngành Trung Quốc Học còn phải thực hiện:
  - Thực tập tốt nghiệp với thời gian 4 tuần lễ; sau khi thực tập sinh viên phải viết bài thu hoạch.
  - Thi tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp: sinh viên sau khi đã hoàn thành 9 học kỳ có số điểm trung bình cộng từ 7 (phẩy) trở lên thì được xét làm khóa luận tốt nghiệp, số còn lại sẽ được tham gia kỳ thi tốt nghiệp.
 4. Phương châm giảng dạy: Phân khoa Trung Quốc học luôn giảng dạy với phương châm tất cả vì học sinh thân yêu, tận tụy, chu đáo, hết mình, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu để họ tự phát huy cao được khả năng sáng tạo. Đó là phương châm giảng dạy của các giảng viên ngành Trung Quốc học.
 5. Quá trình giảng dạy: Chuyên ngành đã có quá trình giảng dạy 11 năm, ngày càng đi vào hoàn thiện và không ngừng đổi mới về giáo trình, tài liệu giảng dạy cũng như phương pháp giảng dạy.
 6. Đội ngũ giảng dạy: Gồm các giáo viên người Trung Quốc đảm nhiệm các môn khẩu ngữ, giao tiếp và một số môn chuyên ngành. Các giáo viên người Việt Nam đều có trình độ từ cử nhân trở lên, đều đã được tu nghiệp tại Trung Quốc.
 7. Giáo trình giảng dạy:
  - Các giáo trình dạy và học tiếng (nghe, nói, đọc, viết) đều do nhà xuất bản Đại học Văn hóa & Ngôn ngữ Bắc Kinh biên soạn.
  - Các giáo trình về Văn hóa, Lịch sử, Kinh tế, ... đều do nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh, Đại học Thượng Hải, Đại học Văn hóa & Ngôn ngữ Bắc Kinh xuất bản, đảm bảo tính chính xác và cập nhật được thông tin.
  - Các giáo trình đều được biên soạn mới nhất, nội dung cũng được sửa đổi theo xu thế hội nhập hiện nay: các giáo trình dạy tiếng chú trọng về thực hành ngôn ngữ, nội dung giáo trình biên soạn dễ học, dễ hiểu, dễ vận dụng.
  - Các giáo trình về chuyên ngành bám sát mục tiêu thông qua học ngôn ngữ tiếng Hoa để tìm hiểu về đất nước, con người và xã hội Trung Quốc.
 8. Hợp tác quốc tế: Phân khoa Trung Quốc có quan hệ hợp tác với nhiều trường Đại học Trung Quốc:
  - Đại học Quảng Tây
  - Đại học Sư phạm Quảng Tây
  - Học viện dân tộc Quảng Tây
  - Đại học Trung Sơn Quảng Châu Trung Quốc
  - Đại học Hoa Trung
  - Đại học Triết Giang
  - Đại học Văn hóa Thiên Tân
  Và một số trường Đại học Đài Loan:
  * Đại học Đông Ngô
  * Đại học Sư phạm Cao Hùng Đài Loan
 9. Nghiên cứu khoa học: Các giảng viên hàng năm đều phải có những báo cáo nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước. Sinh viên dưới sự hướng dẫn của các giảng viên triển khai, làm các tiểu luận về các môn học: Lịch sử Trung Quốc, Văn hóa Trung Quốc, Văn học Trung Quốc, Kinh tế Trung Quốc,...
 10. Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ: Hàng năm khoa đều cử giáo viên tham gia các đợt bồi dưỡng ngắn hạn tại Trung Quốc do trung tâm bồi dưỡng Hán ngữ Bộ giáo dục Trung Quốc tổ chức.
 11. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp: Sau học kỳ 9 (từ ngày 15/07 - 18/08), sinh viên ngành Trung Quốc học đều được tham gia các kỳ thực tập tốt nghiệp tại các công ty, nhà máy, các doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan đầu tư. Trong thời gian thực tập tại công ty, các sinh viên được làm những công việc phù hợp với năng lực bản thân dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ trong công ty giúp các sinh viên làm quen, thích nghi với công việc. 100% số sinh viên sau khi tốt nghiệp, đều được đánh giá cao về chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc đều mong muốn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ trở lại công ty của họ làm việc.
 12. Kế hoạch tốt nghiệp:
  - Sinh viên có điểm trung bình cộng các môn trên 7 phẩy sẽ được làm khóa luận tốt nghiệp, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các sinh viên này sẽ được bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của mình trước Hội Đồng chấm tốt nghiệp.
  - Số sinh viên còn lại sẽ phải tham gia kỳ thi Tốt nghiệp với hai môn thi:
  + Tiếng Hoa (180 phút)
  + Văn hóa + Kinh tế (180 phút)
II. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO:
 1. Chủ yếu đào tạo theo niên chế.
 2. Có một số môn hiện đang tiến hành đào tạo theo tín chỉ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA:
 1. Hoạt động Đoàn: Sinh viên ngành Trung Quốc học tham gia tất cả các hoạt động do Đoàn trường và Thành đoàn tổ chức; tham gia chiến dịch Mùa hè xanh.
 2. Hoạt động Câu lạc bộ tiếng Hoa: Sinh viên ngành Trung Quốc học tham gia Câu lạc bộ tiếng Hoa tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên.